Pořízení technologií do Umělky s.r.o.

Název projektu: Pořízení technologií do začínajícího podniku Umělky s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016098

Popis projektu    

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je pořízení nových technologií, které slouží ke zdokonalení současných služeb a k vytvoření nových služeb, které společnost bude poskytovat. Nové technologie umožní společnosti najmout nové pracovníky, mají větší záběr a sníží tak spotřebu času na poskytnutí služby, což vede k úsporám nákladů. Realizací projektu je tedy očekáváno zvýšení kvality a kvantity poskytovaných služeb, nárůst odběratelů, zvýšení přidané hodnoty podniku a zisku, rozšíření hodnoty podniku a v neposlední řadě zvýšení konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktujte nás pro nezávazné nacenění Přijedeme posoudit stav vašeho sportoviště ZDARMA

Péče o hřiště s umělým povrchem vyžaduje individuální přístup. Zanechte nám na sebe kontakt a přijedeme posoudit stav vašeho hřiště a doporučíme nejlepší péči.

Dotaz