Kompletní mokrá regenerace sportoviště

Při revitalizaci nejprve z umělé trávy odstraníme znečištěný křemičitý písek speciálním sběracím strojem. Obnažené vlasce umělé trávy nebo tartan propereme vysokým tlakem vody. Do umělé trávy doplníme podle norem správné množství nového křemičitého písku.

Kdy a proč provést regeneraci sportoviště

Kompletní čištění sportovišť je velmi náročný proces, který provádíme v několika krocích za pomoci profesionálních technologií. Regenerace hřiště s umělým povrchem je nutná v případě:

 • Zhutněného (tvrdého) povrchu,
 • výrazného znečištění,
 • nevsakování stojaté vody (špatná drenáž),
 • zhoršení vlastností sportoviště.

Revitalizací umělého trávníků získáte:

 • Obnovení původního vzhledu,
 • navrácení původních vlastností,
 • prodloužení životnosti.

Jak často regenerovat sportoviště

Myslete na to, že rekonstrukci umělé trávy je nutné provést jednou za 4 až 8 let. Interval regenerace závisí na vytíženosti sportoviště a na dodržování pravidelné údržby sportoviště společně s profesionální dlouhodobou údržbou odbornou firmou.

Nejste-li si jisti, zda vaše hřiště potřebuje kompletní regeneraci, kontaktujte nás. Přijdeme se na sportoviště podívat, doporučíme vám další postup a ukážeme ceník čistění umělého travnatého hřiště.

Zjistěte, co potřebuje vaše hřiště

V čem spočívá regenerace sportovišť

 • Při regeneraci umělých trávníků se odstraní velká část výplně povrchu (znečištěného křemičitého písku) a nahradí se novým bílým, zakulaceným a sušeným pískem.
 • Za účelem výrazného zlepšení hracích vlastností a dosažení původního vzhledu sportoviště se properou vlasce umělé trávy.
 • Narovnají se vlasce syntetického povrchu.
 • Doplní se nový bílý křemičitý písek dle norem.

Postup prací kompletní regenerace umělého trávníku

K hlavním znakům nutnosti regenerovat hřiště patří takové zhutnění jeho povrchu, že se již prstem nelze dostat ke „kořenům“ umělé trávy a je třeba použít měrku (či tvrdý předmět jako klíč). V takovém případě investujte do čištění a oprav, které probíhají v několika etapách.

Odstranění hrubých nečistot z povrchu

Jedním z prvních kroků je odstranění výrazné špíny z povrchu a jeho nejbližšího okolí. Větve a listí, tráva, stará vlákna umělého povrchu a další hrubé nečistoty jsou odstraněny vysoce výkonným sběracím strojem.

    

Likvidace odpadu ve výplni syntetického povrchu a narušení zhutněné vrstvy

Ve druhé fázi se rozbourá zhutněná vrstva umělé trávy pomocí profesionálního rotačního kartáče. Poté je syntetický povrch hloubkově vyčištěn zařízením na údržbu umělých povrchů SMG. Tento stroj vynese rotačním kartáčem vrchní vrstvu křemičitého písku nebo gumového granulátu do vibračního síta, kde separuje nečistoty od výplně a uchová je ve stroji. Vyčištěný písek je pravidelně navrácen na povrch.

      

Rozbourání a hloubkové vyčištění sportoviště tlakem vody

Za pomoci profesionálních strojů dojde k uvolnění zhutněných vlasců umělé trávy, jejich proprání a odebrání znečištěného křemičitého písku, který je následně nahrazen novým. Jedná se o velmi náročný proces v potřebné hloubce výplně, aby došlo k navrácení původního vzhledu, ale hlavně hracích vlastností sportoviště.

     

    

Narovnání vlasců syntetického povrchu rotačním kartáčem

Po kompletním vyčištění sportoviště je důležité ohnuté vlasce umělé trávy (více namáhané a nadměrně opotřebované) navrátit zpět do původního tvaru. Vlasce vzpřímí vzhůru překartáčování rotačním kartáčem. Původní poloha vlasců umělé trávy je rovněž důležitá pro správnou aplikaci písku. Je tak zajištěno lepší zapravení křemičitého písku do povrchu.

     

Nezbytnou součástí údržby sportovišť s umělou trávou je kontrola a rovnoměrná aplikace výplně (křemičitého písku nebo gumového granulátu) po celém povrchu. V průběhu užívání sportovišť dochází k vytlačování výplně z hrací plochy do krajů. Proto je velmi důležité minimálně jednou ročně jeho doplnění po profesionální údržbě.

     

Finální srovnání a kartáčování povrchu profesionálním kartáčem

Ke správné péči patří též finální kartáčování trojúhelníkovým kartáčem, který na rozdíl od jednoduchého kartáče zanechává výplň rovnoměrně rozprostřenou po celém povrchu. Dochází rovněž ke srovnání a provzdušnění povrchu. Pokud je nutné, dodáme i mechostop na umělý povrch hřiště.

Kontaktujte nás pro nezávazné nacenění Přijedeme posoudit stav vašeho sportoviště ZDARMA

Péče o hřiště s umělým povrchem vyžaduje individuální přístup. Zanechte nám na sebe kontakt a přijedeme posoudit stav vašeho hřiště a doporučíme nejlepší péči.

Dotaz