Podle rozsahu znečištění vám doporučíme způsob údržby s cílem obnovit původní vlastnosti a vzhled hřiště

Suchá regenerace

Od-frézování nečistot a uvolnění vlasců umělé trávy. Při suché regeneraci se zaměřujeme na hloubkové odstranění nečistot spolčeně se znečištěným křemičitým pískem je frézujeme z hrací plochy pryč. Nejvíce jsou náchylná místa v okolí sportoviště, proto je frézujeme dvoufázově. Důležité je správné nastavení stroje tak, aby se dostal do správné hloubky a zároveň nepoškodil povrch.

Frézování povrchu

V případě nadměrného znečištění i ve hrací ploše, provádíme frézování povrchu celoplošně. Povrch se tak uvolní a snáž se provádí hloubkové čištění. Na všechny tyto dané postupy používáme certifikované stroje SMG včetně příslušenství. Při frézování povrchu dochází k odstranění velkého množství křemičitého písku, který musí být nahrazen novým.

Hloubkové čištění

Dalším krokem suché regenerace je hloubkové několika fázové čištěné umělé trávy, kdy rotační oscilační kartáč vynese znečištěný písek do vibračního síta, tam ho roztřídí na hrubé a jemné nečistoty. Ty jemné nečistoty se pod tlakem odsají do zadní nádoby, kde je rotační prachový buben se zásobníkem a ty hrubé nečistoty zůstávají ve vibračním sítu. Tento proces čištění provádíme až třikrát v závislosti na stavu hřiště.

Aplikace křemičitého písku

Po kompletním pročištění sportoviště, hřiště zakuartáčujeme a aplikujeme velké množství křemičitého písku speciálním aplikátorem do povrchu. Pro aplikaci písku používáme několik různých aplikátorů od štěrbinových až po diskové. Záleží na velikosti hřiště a množství aplikovaného písku. Důležité je rovnoměrné rozprostření i menšího množství na velkou plochu. Následně do sportoviště písek zapravujeme speciálním strojem.

Postřik proti mechu

Nedílnou součástí každého servisního zásahu je plošná aplikace postřiku proti tvorbě mechu. Speciální postřik zamezí prorůstání mechu na povrch. Ideální je aplikovat tento postřik 2x ročně bez ohledu na to, jestli jde vidět mech. Jedná se o prevenci. Hřiště jsou různě náchylná na tvorbu mechu, proto tento krok nepodceňujeme.

Finální kartáčování sportoviště

Finální kartáčování sportoviště a srovnání vsypu je důležité pro další provoz. Takto připravené hřiště má mnohonásobně lepší vlastnosti na samotnou hru. Máme odzkoušené, že sportoviště s pravidelným servisem mají prokazatelně delší životnost než hřiště, kde se profesionální servis nedělá.

Údržbou umělého povrchu sportovišť prodloužíte jeho životnost až dvojnásobně

Kontaktujte nás pro nezávazné nacenění Přijedeme posoudit stav vašeho sportoviště ZDARMA

Péče o hřiště s umělým povrchem vyžaduje individuální přístup. Zanechte nám na sebe kontakt a přijedeme posoudit stav vašeho hřiště a doporučíme nejlepší péči.

Dotaz