Realizujeme kompletní rekonstrukce sportovišť včetně nových drenáží, podkladových vrstev, obvodových obrubníků, oplocení až po sportovní povrch

Rekonstrukce sportoviště s sebou přináší spoustu otázek. Rádi Vám na ně odpovíme.

 • Domluvíme si s Vámi schůzku
 • Zjistíme požadavky s ohledem na vytíženost nového hřiště a požadované sporty
 • Zkontrolujeme a zjistíme podkladovou skladbu pod
 • sportovištěm
 • Laserově zaměříme rovinnost podkladu
 • Navrhneme řešení včetně položkového reálného
 • rozpočtu se kterým můžete pracovat
 • Vypracujeme technickou zprávu
 • Zpracujeme projektovou dokumentaci
 • Vypracujeme pokládkový plán k danému hřišti
 • Představíme Vám aktuální dotační výzvy a podáme žádosti za Vás
 • Realizujeme výstavbu
 • Vedeme Vaše hřiště v evidenci a pravidelně ho pro Vás připravujeme na sezonu

Jak zajišťujeme komplexní rekonstrukci hřišť

Vytyčení hřiště

Kompletní rekonstrukce obnáší prohlídku a zaměření současného sportoviště vč. sondy podkladu a testu propustnosti. Následně zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci, kde zakomponujeme požadavky zákazníka na modernizaci sportoviště. V projektu se zaměřujeme na specifikaci použitých kvalitních materiálů vč. kontrolních bodů celé výstavby.

Skrývka zeminy

S ohledem na stav současného oplocení dojde k jeho odstranění vč. betonového lože. V případě nefunkčních drenážních vrstev dojde k odstranění velké části současného podloží. Následně se celá plocha sportoviště laserově srovná a zhutní. Zaměření nového sportoviště musí být provedeno s maximální přesností.

Aplikace strusky nebo škváry

Rekonstrukce sportoviště obnáší tvorbu drenážních vrstev pod sportovištěm. Každou drenážní vrstvu, kterou aplikujeme srovnáváme s maximální přesností na mm. Plošně je aplikujeme a zvlášť hutníme na dva směry pro větší pevnost a stabilitu sportoviště. Betonáž nových sloupů oplocení a betonové obruby je u většiny rekonstrukcí nutnost s ohledem na jejich stáří.

Aplikace finální antukové vrstvy

Velký důraz klademe při instalaci finální vrstvy, která je velmi důležitou součástí a funkčnosti nového sportoviště. Rovinnost na 4 m lati nesmí být větší než 5 mm. Povrch musí být tvrdý, ale zároveň musí splňovat požadavky na propustnost. Oplocení realizujeme jak z kulatých sloupů 60 mm, tak i robustní řešení z jeklů, které jsou 80x80 mm a 4 m vysoké. Oplocení lze doplnit o robustní řešení mantinelů z dřevěných fošen.

Hutnění hřiště

Instalujeme ty nejkvalitnější sportovní povrchy dle využít sportoviště se zaměřením na kvalitu hry a délku životnosti. Instalujeme jak umělou trávu, tak lité polyuretanové povrchy EPDM nebo antukový povrch. Každý povrch vyžaduje jinou přípravu podkladu drenážních vrstev a instalaci samotného povrchu. Technologický postu a použité materiály mají velký vliv na budoucí fungování a životnost.

Finální srovnání povrchu

Kompletní rekonstrukce je v mnoha směrech obdobná výstavbě sportoviště pakliže nelze zachovat současné oplocení a obruby. Výhodou však je, že lze využít některých současných drenážních vrstev podkladu a tím se výrazně sníží náklady. Pro správnou funkčnost je však nezbytně nutné instalovat min. tři poslední drenážní vrstvy. V neposlední řadě instalujeme sportovní vybavení a dodáme nářadí pro pravidelnou údržbu hřiště.

Naše realizace rekonstrukcí sportovišť

Ukázka realizace
Ukázka realizace 2
Ukázka realizace 3
Ukázka realizace 4
Ukázka realizace 5
Ukázka realizace 6
Ukázka realizace 7
Ukázka realizace 8
Ukázka realizace 9
Ukázka realizace 10
Ukázka realizace 11
Ukázka realizace 12
Ukázka realizace 13
Ukázka realizace 14

Napište nám Rádi Vám pomůžeme s realizací Vašeho sportoviště od projektu až po výstavbu.

Dotaz