Jak se starat o umělou trávu

Spravujte i vy sportoviště nejvyšší úrovně! Každá hrací plocha se liší svou velikosti, druhem umělé trávy, půdním profilem, typem a množstvím výplně, využitelností, svou polohou a především pravidelně a dobře prováděnou údržbou. Péče o umělou trávu se rozděluje na krátkodobou a dlouhodobou údržbu dle časového intervalu provedených zásahů.

Krátkodobá údržba sportoviště s umělým povrchem

Provádí ji vlastník (či správce) hřiště na pravidelné bázi v závislosti na vytíženosti sportoviště.

Návod na údržbu hřiště s umělým povrchem zahrnuje několik zásadních činností. Základem je pravidelné kartáčování povrchu, kdy při tažení kartáče dochází ke vzpřímení vlasců umělé trávy, uvolnění vsypu (křemičitého písku nebo gumového granulátu) a srovnání výplně po celé ploše sportoviště. Pro maximální účinnost doporučujeme měnit směr kartáčování při každé údržbě.

Velmi důležitý je výběr správného kartáče na údržbu umělého hřiště. Největší účinnost mají trojúhelníkové kartáče, protože v jednom směru velmi účinně provzdušní povrch, srovnají výplň a postaví vlasce umělé trávy bez poskakování. Netvoří se tak „vlnky“ výplně.

Vypadávání funkčních vlasců urychlují vytrhnuté vlasce umělé trávy, proto je nutné je pravidelně sbírat.

Pozor na dostatek výplňového materiálu

K pravidelné údržbě rovněž patří hlídání množství výplně, která by měla dosahovat zhruba 80 až 85 % výšky vlasců umělé trávy. Aplikaci je vhodné provést rovnoměrně po celé hrací ploše, ideálně s využitím odborné firmy.

Nezapomeňte ani na volbu správného křemičitého písku jako výplně. Na umělé povrchy se využívá křemičitý povrch frakce 0,3-0,8 čistého, propraného, zdravotně nezávadného bílého písku. Pro aplikaci gumového granulátu se nejčastěji využívá černý gumigranulát SBR, nebo barvený EPDM.

Dlouhodobá údržba sportoviště s umělým povrchem

Realizuje ji odborná firma dvakrát (minimálně jednou) ročně specializovanými stroji při dodržení metodiky pro údržbu hřiště s umělým povrchem. Zahrnuje několik důležitých úkonů, které zajistí optimální hrací vlastnosti po celou sezonu a výrazně (až dvojnásobně!) prodlouží životnost hřiště.

 • Před zahájením údržby je důležité zkontrolovat jednotlivé spoje, případné nerovnosti hrací plochy a změřit výšku vlasu a jeho opotřebení. Na základě toho zjistíme míru opotřebení umělé trávy a odvodíme její životnost. Rovněž kontrolujeme zhutnění sportoviště a propustnost vody.
 • Hrubé nečistoty (listí, větve, tráva a mech) odstraníme mechanicky s pomocí strojů SMG pro údržbu umělých povrchů. Tato specializovaná zařízení vynesou rotačním kartáčem vrchní vrstvu plnicího materiálu (křemičitého písku, gumového granulátu) do vibračního síta. V něm roztřídí jemné a hrubé nečistoty, na povrch následně rovnoměrně propadá pouze výplň.
 • V případě nadměrného zhutnění povrchu (bez údržby déle než 3 roky) provedeme speciálním strojem uvolnění vlasců povrchu.

Neváhejte a zjistěte naši cenu za dlouhodobou údržbu umělé trávy co nejdříve! Podrobnou kalkulaci vám připravíme obratem po osobní návštěvě vašeho sportoviště.

 • Mechanicky z plochy odstraníme znečištěný křemičitý písek společně s mechem a jinými nečistotami.
 • Vysokým tlakem vody dojde k proprání vlasců umělé trávy a zbylého křemičitého písku a navrátí se tak původní vzhled povrchu včetně vzpřímení vlasců umělé trávy.
 • Při každé údržbě aplikujeme výplň (křemičitého písku, gumového granulátu) v závislosti na jejím aktuálním stavu a výšce umělé trávy. Doplníme ji profesionální samojízdnou pískovačkou, která pod tlakem rozprostře rovnoměrnou dávku písku (granulátu) po celé hrací ploše. Díky tomu dojde k maximálnímu zapravení výplně do umělé trávy.
 • Na závěr provedeme srovnání výplně po celé hrací ploše a zapravení vsypu kartáčováním povrchu (k dispozici jsou kartáče na tenisové kurty i jiné povrchy).
 • Pro dosažení dobrých hracích vlastností do doby další profesionální údržby aplikujeme postřik proti mechu, který by byl jinak z hrací plochy velmi těžce odstranitelný.
 • Zkontrolujeme spoje a lepené lajny sportoviště, podlepíme volné spoje a odtržené čáry, nahradíme části nového povrchu, případně srovnáme nerovnosti povrchu.

Co od nás získáte při profesionální údržbě umělého povrchu:

 • Předejdete nadměrnému opotřebování.
 • Zabráníte zničení volných spojů, uvolnění nebo odpadnutí lajn.
 • Získáte správnou výšku výplně.
 • Obdržíte doporučení způsobu krátkodobé údržby hřiště.

Kontaktujte nás pro nezávazné nacenění Přijedeme posoudit stav vašeho sportoviště ZDARMA

Péče o hřiště s umělým povrchem vyžaduje individuální přístup. Zanechte nám na sebe kontakt a přijedeme posoudit stav vašeho hřiště a doporučíme nejlepší péči.

Dotaz