Podpora rekonstrukce sportovišť

Základní informace

 • Výše podpory 80%
 • Maximální výše 5 000 000 Kč
 • Příjem žádosti do 17.12.2021
 • Celková alokace
 • Obce do 3 000 obyvatel
 • Min. částka 500 000 Kč

Další informace

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce do 3 000 obyvatel

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, platný k datu podání žádosti o dotaci!

Výše dotace

 • Maximální výše podpory činí 80 % způsobilých výdajů.
 • Maximální dotace je až 10 000 000 Kč.
 • Minimální částka, o kterou lze žádat je 500 000Kč.


Podmínky a cíle dotačního titulu

Dotační titul má za cíl obnovit sportovní infrastrukturu ve školách pomocí rekonstrukcí a oprav školních hřišť a tělocvičen.

Podporované aktivity

 

 • Obnova školních hřišť - multifunkční a víceúčelové hřiště a sportoviště, které slouží pro hodiny tělesné výchovy
 • Obnova školních tělocvičen


Uznatelné náklady:

 

 • Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřiště - víceúčelové a multifunkční venkovní sportoviště
 • Vnitřní rekonstrukce či modernizace školní tělocvičny
 • V případě obnovy sportovní infrastruktury lze žádat také na:
 • Vybudování, rekonstrukci či modernizaci zázemí a sociálních zařízení (šatny, sprchy, toalety, střídačky, nářaďovna apod.)
 • Oplocení, osvětlení venkovního školního sportoviště
 • Zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří
 • Rekonstrukce střechy, střešního pláště, rekonstrukce fasády
 • Výměna kotle včetně topné soustavy

Neuznatelné náklady:

 • Výstavba tělocvičny
 • Obnova po živelní pohromě
 • Parkové, sadové a zahradní úpravy
 • Přístupové cesty
 • Odstraňování bariér při vstupech a výstupech budov
 • Pořizování softwaru, hardwaru a zabezpečovacích systémů
 • Pořízení tělovýchovného náčiní zabudovaného i přenosného

Kontaktujte nás pro nezávazné nacenění Přijedeme posoudit stav vašeho sportoviště ZDARMA

Péče o hřiště s umělým povrchem vyžaduje individuální přístup. Zanechte nám na sebe kontakt a přijedeme posoudit stav vašeho hřiště a doporučíme nejlepší péči.

Dotaz